Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań

22-12-2015

W związku z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna informujemy, że w I kwartale 2016 r., wartość WWBDp uprawniająca do stosowania przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do ww. zarządzenia, wynosi 3000 punktów.

 

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności