Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za

10-02-2015

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie przekazywania całościowych eksportów deklaracji za luty 2015 r.
 
 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami w zakresie dostosowania komunikatu DEKL do możliwości przekazywania przez świadczeniodawców, informacji o których mowa w § 9 ust. 2a i 2b Zarządzenia Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,  zgodnie z formatem określonym w Zarządzeniu Nr 8/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS termin przesyłania list POZ za miesiąc luty 2015 roku zostaje przesunięty na dzień 16.02.2015 r.
 

Dział Ewidencji
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tel. 12 29 88 381

             

 

 

Wszystkie aktualności