Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej

20-03-2007

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, iż listy uczniów dla celów weryfikacji należy zbierać comiesięcznie. Ewidencja uczniów odbywać będzie się w programie "Pakiet Świadczeniodawcy" Szczegółowa instrukcja na temat prawidłowego wprowadzenia danych do Pakietu, wraz z formularzem przeznaczonym do przygotowania danych do importu znajdują się w załączniku poniżej. Dane należy wprowadzać zgodnie z opisem na zakładce LEGENDA. Przed przygotowaniem formularza do importu do Pakietu Świadczeniodawcy należy dokładnie przeczytać LEGENDĘ w celu uniknięcia późniejszych problemów z importem.

instrukcja importu
formularz

Łukasz Kubat
tel. 12 29 88 234

Wszystkie aktualności