Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, do

10-09-2013

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dotyczący terminu przekazania list uczniów w formie elektronicznej za miesiąc wrzesień 2013 r.
 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, iż zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, lista uczniów w formie elektronicznej według stanu na dzień 1 września winna być przekazana do dnia 7 września 2013 r., w  celu rozliczenia umowy za miesiąc wrzesień 2013 r.

Z uwagi na rozpoczęty nowy rok szkolny 2013/2014 i związane z powyższym problemy techniczne i organizacyjne w szkołach, uprzejmie informuję, że termin przesłania ww. danych został przesunięty do dnia 20.09.2013 r. Jednocześnie informujemy, że ustalony termin jest nieprzekraczalny.

Termin przesyłania pozostałych list świadczeniobiorców tj. listy lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz pozostaje bez zmian.

Przypominamy, że w celu prawidłowego rozliczenia uczniów za wrzesień 2013 r. muszą Państwo:
1. Wycofać dane uczniów, którzy zakończyli naukę z datą wycofania mniejszą lub równą 01.09.2013 r.
2. Wprowadzić dane uczniów, objętych opieką od dnia 01.09.2013 r. z datą złożenia 01.09.2013 r.
 

Maciej Włodek
Kierownik Sekcji
Weryfikacji
tel. 12 29-88-322

Wszystkie aktualności