Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w rodzaju: poz

11-12-2007
Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w rodzaju: poz

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, iż została udostępniona aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie elektronicznej aktualizacji danych obejmujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, nie wygasające z dniem 31.12.2007 roku.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczania umów w 2008 roku prosimy o przesłanie aktualizacji danych do dnia 31.12.2007 r. - wyłącznie w wersji elektronicznej, z jednoczesnym przesłaniem oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w aplikacji, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy (ostateczny termin aktualizacji danych upływa w dniu 31.01.2008 r.).


Link do aplikacji Ofertowanie
Link dla pobrania pliku ze strukturą organizacyjną i definicją z postępowania
Link do instrukcji postępowania i wzoru oświadczenia

Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ
Elżbieta Studnicka
tel. 012-29-88-177

Wszystkie aktualności