Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców POZ

07-02-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców POZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w związku z wydłużeniem się, na terenie całej Polski, okresu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w rodzaju POZ, udostępnione Państwu wyniki weryfikacji list POZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2007r. nie uwzględniają weryfikacji centralnej (ogólnopolskiej), w toku której następuje porównanie list POZ zgłoszonych do rozliczenia przez świadczeniodawców z terenu wszystkich oddziałów NFZ.

Bieżące wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy zostaną więc Państwu wypłacone w oparciu o wyniki niepełnej weryfikacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że płatności te podlegać będą korektom po przeprowadzeniu - planowanej na luty br. - weryfikacji centralnej wg stanu na dzień 1 stycznia 2007r. Niezwłocznie po zakończeniu tejże weryfikacji otrzymają Państwo raporty zwrotne, które stanowić będą podstawę do dokonania przedmiotowych korekt.

 

 

Maciej Włodek
Dział Zasobów Ewidencyjnych
tel.: (12) 29-88-395

Wszystkie aktualności