Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTN

21-01-2016

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 19.01.2016 roku poprzez Internetowy System Informacyjny (ISI) został przesłany: „Komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne”.

Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej Centrali NFZ w dniu 15.01.2016 r. zostały zamieszczone dwa komunikaty dotyczące treści Zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. komunikatów.

Dział Rozliczania Umów

Wszystkie aktualności