Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu ginekologii i

08-02-2007
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu ginekologii i położnictwa

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z decyzją Prezesa NFZ, Fundusz w żaden sposób nie zamierza ograniczyć finansowania udzielania tych świadczeń zdrowotnych. W trakcie roku 2007, w przypadku przekroczenia liczby porodów odpowiadającej ubiegłorocznej realizacji tych świadczeń, kwota umowy zostanie zwiększona o wartość świadczeń odpowiadającą liczbie porodów ponad liczbę zrealizowaną w roku 2006.

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności