Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

13-02-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że rozliczenia świadczeń wykonanych  w stanach nagłych na rzecz  ubezpieczonych spoza listy świadczeniodawcy zamieszkałych poza terenem działania właściwego ze względu na siedzibę świadczeniodawcy OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów  należy sprawozdać  w formacie elektronicznym i przesłać do MOW NFZ w wersji papierowej (załącznik publikowany poniżej )  wraz z fakturą .
 
Dokumenty rozliczeniowe ( faktury/rachunki )  i sprawozdania w formie papierowej  należy wystawić odrębnie:
- dla pacjentów spoza terenu działania ze względu na siedzibę świadczeniodawcy OW NFZ
- dla pacjentów z terenu OW , ale spoza gminy własnej i sąsiadujących
- dla każdego miesiąca sprawozdawczego
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem 69/2007 Prezesa NFZ rozliczenie pacjentów spoza listy możliwe jest tylko w ramach dziennej opieki w poz .
 
 
     Dział Rozliczania Umów
      Tel. 12/29-88-286 ,285
Wszystkie aktualności