Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i lecznicze

12-02-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i lecznicze środki techniczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych komunikatów XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 1 stycznia 2007 roku, na stronie internetowej MOW NFZ został opublikowany program Realizator Zaopatrzenia v. 3.0.10 (komunikat z dnia 30.01.2007 r.), który obowiązuje w rozliczeniach za wydane zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne od miesiąca luty 2007 roku.
Rozliczenie w wersji elektronicznej za miesiąc styczeń 2007 roku można jeszcze przygotować w dotychczasowych wersjach programu Realizator Zaopatrzenia (np. v. 2.5.0).

Jednocześnie w oparciu o ww. przepisy został przygotowany nowy słownik refundowanych środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych (plik do pobrania poniżej), który został uzupełniony o kody świadczeń.
Ww. słownik należy obowiązkowo pobrać ze strony internetowej MOW NFZ i zaimportować, do uprzednio zainstalowanej nowej wersji programu Realizator Zaopatrzenia (v. 3.0.10).

Pobierz plik - format xml

Sławomir Wójcik
(012) 29-88-474

Wszystkie aktualności