Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

31-01-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 lipca 2020 r. wprowadzony zostaje nowy uproszczony wzór zlecenia (2 strony) na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji wypisywania zlecenia (przez osobę, która wypisała pierwotne zlecenie).

Wzór zlecenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020r. poz.28).

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności