Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - produkt 02.1450.101.02

12-02-2008
Komunikat do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Ambulatoryjna  Opieka Specjalistyczna – produkt 02.1450.101.02
 
W nawiązaniu do §11 Zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że rozliczenie produktu POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02  ( pobieranie materiału do badań ) odbywa się wyłącznie w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki ( SIMP ) .
 
Rozliczenie w/w świadczeń nastąpi na podstawie przesłanego elektronicznie raportu i rachunku / faktury wygenerowanej z SIMP - a . Oznacza to, że nie należy tego badania rozliczać w XML jak pozostałe produkty umowy AOS.
Za przekazanie raportu statystycznego uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól w systemie SIMP.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Dział Rozliczania Umów
                                                                                                          Tel. 12/29-88-281 , 287
Wszystkie aktualności