Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dot. postępowań konkursowych uzupełniających w rodzaju AOS/02 Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne

20-01-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju AOS/02. w poniższym zakresie i obszarze kontraktowania:

  1. badania rezonansu magnetycznego (RM), na obszar miasta Krakowa
Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS / ASDK:
Kod zakresu Nazwa zakresu Kod obszaru terytorialnego Nazwa obszaru Cena oczekiwana
02.7250.072.02 BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) 1261 Miasto Kraków 1,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2021 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 2 lutego 2021 do godziny 16:00.

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 4 lutego br.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 17 lutego 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-269,153, 274

Wszystkie aktualności