Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący aneksów zwiększających wartość umów dla świadczeniodawców w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależ

07-11-2007
Komunikat dotyczący aneksów zwiększających wartość umów dla świadczeniodawców w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą planu finansowego MOW NFZ na 2007 rok Świadczeniodawcy w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień otrzymają w najbliższych dniach aneksy zwiększające wartość umów dla tych jednostek, które realizują świadczenia ponad liczbę określoną w umowie. Prosimy o niezwłoczne podpisanie i odesłanie zwrotne przedmiotowych aneksów, co umożliwi przekazanie dodatkowych środków finansowych jeszcze w listopadzie 2007 roku.

Kontakt:
Agnieszka Rawicz - Raciborska
Tel. 012 29 88 160
Kierownik Sekcji ds. Opieki Długoterminowej Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

Wszystkie aktualności