Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący Kompleksowa opieka nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

21-05-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  Krakowie uprzejmie informuje, że w  dniu 21.05.2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie wnioskowym, dotyczące OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG) (03.4240.021.02) UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ), w wyniku postępowania dokonanej pozytywnie oceny 2 wniosków:

- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów,

- Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności