Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący rozliczenia umów za I półrocze w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

09-07-2012
Komunikat dotyczący rozliczenia umów za I półrocze w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z uwagi na dwa odrębne okresy rozliczeniowe dla umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w roku 2012, zgodnie z §27 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484) rozliczenie I półrocza nastąpi na wiosek świadczeniodawcy najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego tj.  do dnia 14 sierpnia 2012r.
Prosimy zatem o uzupełnienie brakującej sprawozdawczości za ww. okres rozliczeniowy w terminie do dnia 16 lipca 2012r. Przesłana w tym terminie sprawozdawczość z  realizacji umów pozwoli na dokonanie  analiz związanych z wykonaniem planu finansowego Oddziału za I półrocze 2012 roku. 
Jednocześnie MOW NFZ informuje, iż w/w rozliczenie może zostać zbilansowane w obrębie umów AOS. W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania otrzymaniem propozycji aneksu rozliczającego I półrocze 2012, prosimy o przesłanie w terminie do dnia 16 lipca 2012 r. do MOW NFZ odpowiedniego wniosku (wzór w załączeniu), który umożliwi przygotowanie takiej propozycji.
Jednocześnie informujemy, że złożone dotychczas wnioski o dokonanie przebudów zostaną rozpatrzone w powyższym trybie.
 
Załącznik:  
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
                                                                                             Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 12 29 88 269, 153,173
Wszystkie aktualności