Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący sposobu przedstawiania kodów kreskowych na receptach refundowanych

27-06-2013

Komunikat dotyczący sposobu przedstawiania kodów kreskowych na receptach refundowanych

W związku z nowelizacją  Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260 z późn.zm.) od 1 kwietnia 2013 r. recepty refundowane mogą być wystawiane w oparciu o druki zawierające zakresy numeryczne zaczynające się od cyfr ‘02’ i posiadające 22 cyfrową liczbę znaków w kodzie.

Recepty takie muszą ponadto zawierać informacje służące do ich automatycznego odczytu, obligatoryjnie kod kreskowy numeru recepty oraz dodatkowo: kod kreskowy numeru REGON, odpowiadający numerowi umieszczonemu w danych świadczeniodawcy oraz kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, odpowiadający numerowi umieszczonemu w  polu dane lekarza na recepcie.

Informujemy ponadto, że zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, kody kreskowe REGON i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza  są wymaganą informacją dodatkową i nie zastępują obowiązku umieszczenia tych informacji w danych świadczeniodawcy (regon)  i danych lekarza  (npwz). Oznacza to także, że w  każdym przypadku numer REGON z pola dane świadczeniodawcy musi być zgodny z numerem REGON przedstawionym w kodzie kreskowym i analogicznie numer prawa wykonywania zawodu z pola dane lekarza musi być zgodny z numerem prawa wykonywania zawodu przedstawionym w kodzie kreskowym.

Niektóre z drukarni w polach dane świadczeniodawcy lub dane lekarza,  zamieszczają pod kodami kreskowymi ciąg cyfrowy numeru REGON lub numeru prawa wykonywania zawodu lekarza  rozszerzony o trzy dodatkowe cyfry służące do przedstawienia ciągu znaków w postaci kodu kreskowego. Nie jest to błąd, pod warunkiem, że po zaczytaniu kodu – będzie on zgodny z  ciągiem numerycznym umieszczonym w danych świadczeniodawcy lub lekarza, a  na recepcie będzie przedstawiony w postaci cyfrowej: 9 lub 12 znakowy numer REGON i 7 znakowy numer prawa wykonywania zawodu. 

Nie jest konieczne umieszczanie ciągów znaków pod kodami kreskowymi, jeżeli zostały już przedstawione w postaci ciągów numerycznych – 9 lub 12 cyfrowych dla numeru REGON (w polu dane świadczeniodawcy na recepcie)  i 7 cyfrowych dla numeru prawa wykonywania zawodu (w polu dane lekarza na recepcie)

Sposób przedstawienia kodów kreskowych na refundowanych receptach lekarskich

1. Recepta  refundowana dla osoby ubezpieczonej  lub dla siebie i członków rodziny wystawiona w miejscu udzielania świadczeń.

W  zakresie okodowania recepty refundowanej wystawianej dla ubezpieczonych lub dla siebie i  członków rodzin w ramach miejsca udzielania świadczeń, obligatoryjnie  wymagany jest kod kreskowy recepty wraz z jej numerem oraz: kod kreskowy numeru REGON jednostki, w której została wystawiona recepta i kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.

Poniżej wzór recepty przedstawiający ilość kodów kreskowych, które muszą zostać umieszczone na recepcie refundowanej wystawionej dla osoby ubezpieczonej lub dla siebie i członków rodzin.

2. Recepta refundowana dla siebie lub członków rodziny wystawiona poza miejscem udzielania świadczeń.

Recepta wystawiona poza miejscem udzielania świadczeń zawiera numer umowy upoważniającej lekarza zaczynającej się od cyfr ‘9806’ w polu „dane świadczeniodawcy”, który zastępuje numer REGON  miejsca udzielania świadczeń.  Nie oznacza to jednak wymagalności przedstawienia numeru umowy upoważniającej w postaci kodu kreskowego, ponieważ taki obowiązek został sprecyzowany w rozpozrządzeniu wyłącznie w odniesieniu do numeru REGON miejsca udzielania świadczeń.

W zakresie okodowania recepty,  obligatoryjnie  wymagany jest kod kreskowy recepty wraz z jej numerem oraz kod kreskowy numeru  prawa wykonywania zawodu lekarza.

Poniżej wzór recepty przedstawiający ilość kodów kreskowych, które muszą zostać umieszczone na recepcie pro auctore/pro familia wystawionej poza miejscem udzielania świadczeń.

Numer umowy upoważniającej nie jest wymagany dodatkowo w postaci kodu kreskowego.

 

 

 

 

Wszystkie aktualności