Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

13-07-2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ AKTYWOWANIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

Wnioski o zawarcie umowy można składać do 31 października 2021 r.

Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

Zarządzenie Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta 

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności