Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

22-11-2019

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html

 

Małopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności