Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o odwołaniu postępowania

25-05-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ogłoszonego w dniu 17 maja 2021 r. o numerze:

  • 06-21-000085/POZ/0112/01.0000.162.16/01 (gm. m-w. Wieliczka, Biskupice, Gdów)

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020.1858).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 25 maja 2021 r., zostało ponownie ogłoszone postępowanie w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od 01.08.2021 r. do 30.04.2025 r. na obszarze gm. m-w. Wieliczka, Biskupice, Gdów.

Informator o ww. postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2021 („postępowania konkursowe”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych

tel. 12 29 88 322; 164

Wszystkie aktualności