Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o odwołaniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań

21-02-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań, informuje o odwołaniu postępowania w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ogłoszonego w dniu 16 lutego 2022 r. o numerze:

06-22-000033/POZ/0112/01.0000.160.16/03

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2020.1858).

Wydział ds. Służb Mundurowych MOW NFZ

Wszystkie aktualności