Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o ogłoszeniu konkursu w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

16-11-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r., zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna na obszarze: m. Oświęcim, gm. w. Oświęcim, gm. m-w. Brzeszcze, gm. m-w. Chełmek, Przeciszów, gm. m-w. Zator  (kod terytorialny 1213011, 1213024, 1213025, 1213034, 1213035, 1213062, 1213082, 1213094, 1213095) z okresem obowiązywania umów: od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

Cena oczekiwana – ryczałt miesięczny 156 800,00 zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2016 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 16.00, zgodnie z treścią ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

 

Dział Organizacyjno-Prawny

tel. 12 29-88-111

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

tel. 12 29-88-177, 267

Wszystkie aktualności