Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o ogłoszeniu postępowania w zakresie Programy Lekowe

02-07-2021

Ogłoszenie postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Programy Lekowe.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.414.02 - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  • 03.0000.415.02 - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ
  • 03.0000.416.02 - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY
  • 03.0000.417.02 - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA Z KOMÓREK MERKLA AWELUMABEM

Obszar kontraktowania – województwo małopolskie

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie MOW NFZ

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2021 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/487

Wszystkie aktualności