Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o ogłoszeniu postępowania w zakresie Programy Lekowe

18-08-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.418.02 - LECZENIE CHOROBY CUSHINGA (ICD-10 E24.0)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.419.02 - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM /PĘCHERZYKOWYM/ OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HÜRTHLE’A) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM (ICD-10 C 73)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.420.02 - LECZENIE CUKRZYCOWEGO OBRZĘKU PLAMKI (DME) (ICD-10 H 36.0)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.367.02 -  LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1,G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)

Obszar kontraktowania – M. Kraków

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WO/

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa 1 września 2021 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/488

 

Wszystkie aktualności