Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

07-04-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje
o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE.

RODZAJ ŚWIADCZEŃ:

KOD POSTĘPOWANIA:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

lecznictwo uzdrowiskowe

06-22-000002/UZD/08/1/08.6500.028.05/01

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Informujemy, iż ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się w przeglądarce postępowań

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
Wydział ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności