Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego oznaczonych jako /05 i /06 w rodzaju PODSTA

21-12-2011

Komunikat w sprawie aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego oznaczonych jako /05 i /06 w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2012

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym wysyła aneksy do umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego oznaczonych jako /05 i /06 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012.
 
Aneksy są wysyłane do Świadczeniodawców zgodnie z załączonymi
do niniejszego komunikatu listami wysyłkowymi:
Z uwagi na okres świąteczny oraz możliwe utrudnienia w doręczaniu poczty, uprzejmie prosimy Świadczeniodawców wymienionych na powyższych listach wysyłkowych o bieżące monitorowanie w najbliższych dniach przychodzącej korespondencji. Jeżeli do dnia 28 grudnia 2011 r. nie otrzymacie Państwo
aneksu/ów, o których mowa w komunikacie, prosimy o pilny kontakt z Działem Obsługi Umów MOW NFZ pod numerami telefonu: 122988220 lub 122988189.
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina jednocześnie o konieczności zwrotu podpisanych aneksów do dnia 31 grudnia br. do MOW NFZ, ponieważ w tym terminie upływa ostateczny termin ustalenia warunków finansowania na kolejny okres rozliczeniowy. Aneksy mogą być również odesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, jednakże w takim przypadku data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2011 r.
 
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dotrzymanie terminu 31 grudnia 2011 r. ponieważ jego przekroczenie spowoduje, że umowa/y ulegnie/ną rozwiązaniu z dniem 29 lutego 2012 r.
 
 
Wydział Organizacyjny MOW NFZ
Wszystkie aktualności