Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie konkursu uzupełniającego w rodzaju programy profilaktyczne

16-03-2007
Komunikat w sprawie konkursu uzupełniającego w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zabezpieczenia świadczeń w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia na terenie województwa małopolskiego zostały ogłoszone w dniu 16 marca 2007 uzupełniające postępowania konkursowe.

Oferty będą przyjmowane w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 30 marca 2007r włącznie, w dni powszednie w godzinach 8.00 -16.00.

Szczegóły dotyczące postępowań konkursowych znajdują się na stronie:http://konkurs.nfz-krakow.pl (ogłoszenia o postępowaniach oraz definicje postępowań).

Elżbieta Sołtys
tel. (012) 29-88-124

Wszystkie aktualności