Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne

12-04-2011
Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: ratownictwo medyczne na terenie województwa małopolskiego na okres od 01.07.2011 r. do 31.12.2012r.

Informatory o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2011. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

W związku z zapisem art. 49. ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm./ Wojewoda Małopolski powierzył w drodze porozumienia przeprowadzenie postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego Małopolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ w Krakowie. Niniejsze Porozumienie stanowi załącznik do komunikatu.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Batorego 24 pok. 104 do dnia 29 kwietnia 2011 do godz. 16,00 lub za pośrednictwem poczty.
Wydział ds. Służb Mundurowych
Wszystkie aktualności