Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie ogłoszonych postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne

01-03-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 1 marca 2021r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju SZP/01 w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

  1. ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA – M. Kraków

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju SZP dla wszystkich zakresów – 1,00 zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2021 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 15 marca 2021. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 17 marca 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 31 marca 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Leczenia Szpitalnego i Świadczeń Odrębnie Kontraktowanych
12 29-88-408,167,172

Wszystkie aktualności