Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie podpisywania aneksów POZ w dniach 18-19 grudnia 2012 r. - uzupełnienie

17-12-2012

Komunikat w sprawie podpisywania aneksów POZ w dniach 18-19 grudnia 2012 r. - uzupełnienie

W związku z komunikatem z dnia 12 grudnia 2012 r. dotyczącym terminów oraz harmonogramów podpisywania aneksów do umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2013 uprzejmie informujemy, że Świadczeniodawcy, których wnioski wymagają uzupełnienia/korekty są o tym niezwłocznie informowani indywidualnie ( telefonicznie bądź faxem).

Natomiast wszyscy pozostali Świadczeniodawcy, którzy do dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu do MOW NFZ) złożyli wnioski i nie zostali poproszeni o ich uzupełnienie, mogą zgłaszać się we wskazanych terminach i lokalizacjach celem podpisania aneksu/ów, bez dodatkowego potwierdzania, z zastrzeżeniem jak poniżej.

Uwaga: Świadczeniodawcy, którzy poza aneksowaniem dotychczas posiadanych zakresów złożyli także wnioski o nowe zakresy świadczeń POZ, otrzymają kompletne aneksy w terminie późniejszym, po przeprowadzeniu m.in. wizytacji nowych  miejsc udzielania świadczeń.

Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. : (012) 29-88-124,267

Wszystkie aktualności