Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

30-03-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 29 marca 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

 1. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, na obszar miasta Tarnowa
 2. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, na obszar miasta Nowy Sącz
 3. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, na obszar miasta Kraków – Śródmieście (Dzielnice I, II, III)
 4. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, na obszar miasta Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 5. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, na obszar miasta Nowy Sącz
 6. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar powiatu tarnowskiego
 7. świadczenia w zakresie alergologii, na obszar powiatu wielickiego
 8. świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci, na obszar miasta Tarnowa
 9. świadczenia w zakresie geriatrii, na obszar miasta Tarnowa
 10.  świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, na obszar powiatu limanowskiego
 11.  świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, na obszar powiatu nowosądeckiego
 12.  świadczenia w zakresie onkologii, na obszar powiatu proszowickiego
 13.  świadczenia w zakresie onkologii, na obszar miasta Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 14.  świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, na obszar gminy Krynica-Zdrój
 15.  świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, na obszar miasta Kraków – Śródmieście (Dzielnice I, II, III)
 16.  świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, na obszar powiatu limanowskiego
 17.  świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar powiatu krakowskiego
 18.  świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar powiatu limanowskiego
 19.  świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar powiatu myślenickiego
 20.  świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci, na obszar powiatu krakowskiego
 21.  świadczenia w zakresie urologii, na obszar powiatu dąbrowskiego

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS / ASDK :

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod obszaru terytorialnego

Nazwa obszaru

Cena oczekiwana

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1263

Tarnów

1,05

02.0000.078.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

1262

Nowy Sącz

1,05

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261059

Kraków - Śródmieście

1,05

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1261029

Kraków - Krowodrza

1,05

02.0000.079.02

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

1262

Nowy Sącz

1,05

02.1010.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII

1216

powiat tarnowski

1,21

02.1010.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII

1219

powiat wielicki

1,21

02.1051.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI

1263

Tarnów

1,21

02.1060.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII

1263

Tarnów

1,21

02.1120.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ

1207

powiat limanowski

1,21

02.1200.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII

1210

powiat nowosądecki

1,21

02.1240.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII

1214

powiat proszowicki

1,21

02.1240.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII

1261029

Kraków -Krowodrza

1,21

02.1270.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

1210074, 1210075

Krynica-Zdrój

1,21

02.1580.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

1261059

Kraków - Śródmieście

1,21

02.1583.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY

1207

powiat limanowski

1,21

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1206

powiat krakowski

1,21

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1207

powiat limanowski

1,21

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1209

powiat myślenicki

1,21

02.1601.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI

1206

powiat krakowski

1,21

02.1640.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

1204

powiat dąbrowski

1,21

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2022 - postępowania konkursow. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 19 kwietnia 2022 r..

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 20 czerwca 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-174,274

Wszystkie aktualności