Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

12-02-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: leczenie stomatologiczne na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w poszczególnych zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

 Cena oczekiwana

 
 

07.0000.213.02

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1,35

 

07.0000.214.02

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

1,35

 

07.0000.217.02

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

2,00

 

07.0000.218.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

1,07

 

07.0000.219.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

4,50

 

07.0000.220.02

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

1,35

 

07.0000.221.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

1,08

 

07.0000.223.02

ŚWIADCZENIA CPERIODONTOLOGII

1,35

 

07.0000.311.02

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS

4,00

 

07.1820.152.10

PROGRAM ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI

326,00

 

07.1850.118.03

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

800,00

 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 - postępowania konkursowe . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ  w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 28 lutego 2018. do godziny 16.00.

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania określone w załączniku do komunikatu. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji prawidłowości obszaru kontraktowania świadczeń i wybrać obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.

O szczegółowym harmonogramie otwarcia ofert, począwszy od dnia 05 marca br. zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 18 maja 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ przypomina o konieczności szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postępowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM

12 29-88-179,180,171

Wszystkie aktualności