Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

15-06-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2023 r. w obszarach kontraktowania zgodnie
z załącznikiem.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY – Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień w poszczególnych zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

04.1700.001.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH

8,50

04.1701.001.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY

9,00

04.1706.007.02

LECZENIE NERWIC

9,00

04.1707.007.02

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

9,00

04.1740.007.02

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

8,30

04.1740.008.02

PROGRAM LECZENIA  SUBSTYTUCYJNEGO

8,85

04.1743.007.02

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

9,00

04.1744.007.02

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

8,85

04.1746.007.02

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL

8,85

04.1780.007.02

ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA

9,00

04.1780.008.02

PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

10,00

04.1790.007.02

ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE

8,30

04.2700.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

9,30

04.2701.001.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE  REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

10,50

04.2702.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH

9,30

04.2704.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE

9,30

04.2706.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

9,30

04.2708.001.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI

10,50

04.2712.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

8,80

04.2714.020.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

9,30

04.2730.001.02

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)

9,00

04.2740.021.02

ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA UZALEZNIEŃ

9,30

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 29 czerwca 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień
27 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

(12) 29-88-205, 166, 160

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności