Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresach stacjonarnych.

25-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r. w obszarach kontraktowania zgodnie z załącznikiem.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY – Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień w poszczególnych zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

04.4700.021.02

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

12,75

04.4701.001.02

ŚWIADCZENIA  PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

15,00

04.4702.021.02

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

11,90

04.4704.021.02

LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH

13,00

04.4712.021.02

ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE

13,00

04.4730.021.02

ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ  W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA

13,00

04.4732.021.02

ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA

18,70

04.4740.002.02

LECZENIE UZALEZNIEŃ STACJONARNE

11,00

04.4742.021.02

LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA)

11,50

04.4744.001.02

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE

11,00

04.4746.021.02

KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

10,50

04.4748.021.02

LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA)

11,00

04.4756.021.02

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA)

14,00

04.4900.008.03

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)

1 248,00

04.5172.003.02

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

9,50

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 14 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 15 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności