Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowania konkursowego w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

05-01-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2021 r:

06-22-000010/POZ/0112/01.0000.160.16/01

Unieważnienie wyżej wymienionego postępowania następuje na podstawie art.150 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j).

Jednocześnie Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie zawiadamia, iż planowane jest ogłoszenie nowego postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ww. zakresie. O terminie ogłoszenia ponownego konkursu ofert zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Wydział ds. Służb Mundurowych
Dział Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego

 

Wszystkie aktualności