Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus”

24-06-2021

W związku z wdrażaniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. poz. 1081) określającego w szczególności tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że wkrótce na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłoszone zostanie postępowanie wnioskowe o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus” na obszarze województwa małopolskiego.

Jednocześnie informujemy, że wnioski będą składane w formie elektronicznej i będą mogły je złożyć podmioty, które posiadają dostęp do Portalu Świadczeniodawcy. Dlatego uprzejmie prosimy podmioty zainteresowane udziałem w programie „Profilaktyka 40 Plus” o wnikliwe zapoznanie z Instrukcją uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy dostępną na stronie https://isi.nfz-krakow.pl.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Zespół Profilaktyki Zdrowotnej
12 298 81 52

Wszystkie aktualności