Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięciu części postępowań konkursowych w rodzaju OPIEKA PS

31-07-2012
Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięciu części postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień.

Lista postępowań których dotyczy przesuniecie terminu rozstrzygnięcia:
• 06-12-000388/PSY/04/1/04.1701.001.02/1
• 06-12-000390/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000391/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000392/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000395/PSY/04/1/04.1780.007.02/1
• 06-12-000396/PSY/04/1/04.1740.007.02/1
• 06-12-000397/PSY/04/1/04.1744.007.02/1
• 06-12-000402/PSY/04/1/04.1740.007.02/1
• 06-12-000403/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000405/PSY/04/1/04.1744.007.02/1
• 06-12-000410/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000413/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000414/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000415/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000421/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000422/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000424/PSY/04/1/04.1790.007.02/1
• 06-12-000425/PSY/04/1/04.2730.001.02/1

Termin rozstrzygnięcia został przesunięty na dzień 10 sierpnia 2012 r.

Jednocześnie Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań o poniższych numerach:
• 06-12-000393/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000416/PSY/04/1/04.4748.021.02/1
• 06-12-000419/PSY/04/1/04.2712.020.02/1
• 06-12-000399/PSY/04/1/04.2700.020.02/1
• 06-12-000389/PSY/04/1/04.1700.001.02/1
• 06-12-000398/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000404/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000409/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
• 06-12-000406/PSY/04/1/04.2701.001.02/1
• 06-12-000408/PSY/04/1/04.1746.007.02/1
• 06-12-000423/PSY/04/1/04.1743.007.02/1

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds. Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel. 12 29-88-160, 208 lub 155

 

 

Wszystkie aktualności