Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

09-12-2016

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w Ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oznaczonym kodem: 06-17-000001/POZ/0112/01.0000.157.16/01 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 150.000 osób, obejmującym: m. Oświęcim, gm. w. Oświęcim, gm. m-w. Brzeszcze, gm. m-w. Chełmek, Przeciszów, gm. m-w. Zator Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania z dnia 09.12.2016 r. na dzień 15.12.2016 r. 

Dział Organizacyjno-Prawny
12 29-88-111

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
12 29-88-177, -267

Wszystkie aktualności