Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie przygotowania wersji elektronicznych umów na rok 2013 – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

17-12-2012

Komunikat w sprawie przygotowania wersji elektronicznych umów na rok 2013 – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Uprzejmie informujemy, że jednocześnie z oceną wniosków dotyczących aneksowania umów w rodzaju POZ (komunikat z dnia 10 grudnia 2012 r.) przygotowywane są wersje elektroniczne umów w systemie informatycznym.

Świadczeniodawcom, których wnioski złożone terminowo zostały już rozpatrzone, umowy są sukcesywnie udostępniane w systemie na statusie „umowa przygotowana”, w celu aktualizacji jedynie nr konta bankowego (standardowa procedura jak w każdym roku).

Uprzejmie prosimy o dokonanie powyższej aktualizacji do dnia 20 grudnia 2012 r., co w powiązaniu z podpisaniem aneksów w dniach 18-19 grudnia 2012 r. pozwoli na przekazanie Państwu plików elektronicznych umów przed końcem bieżącego roku.

Ewentualną aktualizację pozostałych danych dotyczących Potencjału Świadczeniodawcy prosimy zgłaszać już po otrzymaniu ostatecznego pliku umowy podpisanej  na rok 2013.

Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. : (012) 29-88-124,267

Wszystkie aktualności