Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie publikacji nowego formatu wymiany danych dotyczący list oczekujących

11-04-2007

Komunikat w sprawie publikacji nowego formatu wymiany danych dotyczący list oczekujących

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2007r. formatu wymiany danych dotyczącego list oczekujących, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że format ten został udostępniony w zaktualizowanym programie Pakiet Świadczeniodawcy ver 3.60 (wersja komunikatu LIOCZ 1.0 zgodnie z zarządzeniem Nr 119/2006 Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 r.)

Wersję tę można pobrać ze strony internetowej naszego oddziału   http://www3.nfz-krakow.pl/PS-3.60.0001a_SETUP.exe

Do wykonania aktualizacji zobowiązani są wszyscy świadczeniodawcy , bez względu na rodzaj świadczeń objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dotychczas stosowane formaty przekazywania danych dot. list oczekujących przestają funkcjonować, co oznacza, że takie komunikaty będą automatycznie odrzucane przez oddział. Przypominamy, ze sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc marzec 2007r. należy przekazywać tylko i wyłącznie w nowym formacie, wyjątkowo do dnia 20 kwietnia 2007r., natomiast każde kolejne sprawozdanie należy przekazywać do 10 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu sprawozdawczym.

Teresa Cichy
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Wniosków i Współpracy ze Świadczeniobiorcami
Tel: (012) 29 88 307

Wszystkie aktualności