Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE - konk

24-06-2014
Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie stomatologiczne - konkurs uzupełniający
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że dnia 24 czerwca  2014 r. rozstrzygnięte zostały postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
 
 
 

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności