Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących badań bilansowych u dzieci 5-letnich w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

23-01-2014

Komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących badań bilansowych u dzieci 5-letnich w PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ


W związku wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi w szczególności wieku dzieci podlegających badaniom bilansowym, określonym w pkt. 7 i 8 części III załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz.1248)  Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje (w załączeniu) wyjaśnienia Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, udzielone w przedmiotowej sprawie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie
tel. 29 88 167,177,267

Wszystkie aktualności