Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie terminów obowiązywania umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

17-05-2011

Komunikat w sprawie terminów obowiązywania umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W związku ze zgłaszanymi przypadkami odmowy zarejestrowania pacjentów po dniu 30 czerwca 2011 r., Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wszystkie umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2013 r. W ramach obowiązujących umów ustalane są warunki finansowania świadczeń na kolejne okresy rozliczeniowe. Przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego ustalane są warunki finansowe na okres kolejny. Termin pierwszego okresu rozliczeniowego upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.
W związku z powyższym przypominamy, że nie ma podstaw do odmowy rejestracji pacjentów ze względu na upływające terminy kolejnych okresów rozliczeniowych.
Wszystkie aktualności