Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

05-11-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju: leczenie stomatologiczne na okres od 01.12.2018 r. do 30.06.2023 r. zgodnie z poniższą tabelą.

zakres świadczeń (kontraktowany) obszar planowania/kontraktowania  
Kod Nazwa Kod jednostki administracyjnej TERYT Nazwa jednostki administracyjnej
07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne

1207062

Laskowa
07.0000.221.02 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

1207062

Laskowa

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w w/w zakresie świadczeń przedstawiają się następująco:

Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu Cena oczekiwana
07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne 1,07 zł
07.0000.221.02 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 1,08 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 27 listopada 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-179, 180,

Wszystkie aktualności