Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie uzupełnienia elektronicznego słownika typów sprzętu Centralnych Zasobów Słownikowych dotyczącego umów rodzaj

01-02-2010

Komunikat w sprawie uzupełnienia elektronicznego słownika typów sprzętu Centralnych Zasobów Słownikowych dotyczącego umów rodzaju SZP/04 (radioterapia)

MOW NFZ informuje świadczeniodawców, z którymi zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju SZP/04 (leczenie szpitalne - radioterapia), że elektroniczny słownik typów sprzętu Centralnych Zasobów Słownikowych w wersji nr 1.12 zawiera wszystkie pozycje sprzętu i aparatury medycznej, określone Zarządzeniem nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (ze zm.); informujemy również, że wybranie przez Świadczeniodawcę w Portalu Potencjału pozycji „Oprzyrządowanie do unieruchomienia i pozycjonowania pacjenta na stole terapeutycznym” jest równoznaczne z deklaracją posiadania „Zestawu do unieruchamiania pacjenta”, wymienionego w cz. II lit. A pkt XXXXI, kol. pierwsza pkt 43.3.4, kol. trzecia pkt 1f) Załącznika Nr 3 cyt. Zarządzenia.
 
 
 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12-2988123
Wszystkie aktualności