Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie weryfikacji sprawozdawczości świadczeń w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

11-04-2013

Komunikat w sprawie weryfikacji sprawozdawczości świadczeń w rodzaju POZ

W nawiązaniu do publikowanych wyników weryfikacji sprawozdawczości w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina, że w ramach sprawozdawczości szczegółowej POZ nie należy sprawozdawać przypadków, w których nie zostały udzielone osobiście Pacjentowi świadczenia polegające na poradzie/ wizycie domowej (winny one natomiast zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta, którego dotyczy dany epizod - np. wystawienie zaświadczenia, przedłużenie ordynacji , wydanie zlecenia dla personelu pielęgniarskiego itp.).
 
Jednocześnie przypominamy, że w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, nie mogą mu być ordynowane przez świadczeniodawcę ambulatoryjnego leki ani materiały medyczne, które w tym czasie zapewnić winien szpital.
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności