Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wprowadzenia kodów świadczeń umożliwiających sprawozdawczość

31-01-2007
Komunikat w sprawie wprowadzenia kodów świadczeń umożliwiających sprawozdawczość z realizacji świadczeń w 2007 roku

Szanowni Państwo,

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

zmienione Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006

obliguje Świadczeniodawców do wprowadzania kodów świadczeń przy sprawozdawczości z realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. W Pakiecie Świadczeniodawcy dostępny jest słownik kodów świadczeń, który umożliwia Państwu wybór odpowiedniego kodu świadczenia. Kod świadczenia powinien być zgodny z faktycznie wykonanymi świadczeniami zrealizowanymi w oparciu szczegółowe materiały informacyjne dla danego rodzaju świadczeń.

Wszystkie aktualności