Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat WYŁACZNIE dla NOWYCH świadczeniodawców POZ, którzy złożyli wnioski w terminie do 10 grudnia br. - unieważnienie postęp

12-12-2013

Komunikat WYŁACZNIE dla NOWYCH świadczeniodawców POZ, którzy złożyli wnioski w terminie do 10 grudnia br. - unieważnienie postępowania 09-14-000021/ POZ/0113/6 i ogłoszenie nowego postępowania

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z powodów technicznych unieważniono postępowanie: 09-14-000021/POZ/0113/6
 
Jednocześnie informujemy, że zostało ogłoszono nowe postępowanie o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna: 09-14-000026/POZ/0113/6
 
W związku z powyższym prosimy o ponowne pobranie definicji postepowania zgodnie z nowym kodem postępowania, przygotowanie (tylko wersja elektroniczna i wydruk wniosku) i złożenie wniosków w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ul. Józefa 21.
 
(dot. świadczeniodawców o kodach: 060/200078, 061/100048, 061/200425, 061/200799, 061/200800, 061/300132, 064/500066,065/200150).
 
Kopertę z wnioskiem należy oznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013 r.
 
Termin składania nowych wniosków - do dnia 16 grudnia 2013 r.
 
Sekcja ds. POZ, PRO i OPD
tel. 12/29-88-177,168,167,124,122
Wszystkie aktualności