Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

06-09-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje harmonogram otwarcia ofert w postepowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 września 2017r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 w pokoju 107, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Komisja Konkursowa
12 29-88-177,185, 267

Wszystkie aktualności