Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne – zmiana terminu rozstrzygnięcia

26-11-2021

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach konkursów ofert z dnia 6 października  br. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, zmianie ulega termin rozstrzygnięcia poniższych postępowań z dnia 26.11.2021 r. na dzień 30.11.2021 r.

  1. 06-21-000134/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ  

Wszystkie aktualności